Như đã thông báo về sự kiện tại đây: http://forum.mulacviet.com/showthread.php?30788
Phần thưởng là 300 viên Ngọc Hỗn Nguyên được chia đều cho những người thắng cuộc.

Sau đây BQT xin chúc mừng những nhân vật đã sống sót đến khi kết thúc sự kiện và nhận được Chaos trong ngân hàng:

AndPirlo
AnhEm52
ChikDok
GiotLeDang
haicaro
Heiniken
NhincaiDCM
Prodimus
ThienCot
ThuyQuynh
Tinh1Dem
TocChe2Mai


Phần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!