Bạn muốn mua đồ trong Cashshop thì bạn cần có Xu vậy để chuyển VND thành Xu bạn làm như sau:

  • Tại trang quản lý tài khoản: http://mulacviet.com bạn đăng nhập tài khoản
  • Vào mục Giao Dịch >> Ngân Hàng >> kéo xuống gần cuối bạn sẽ nhìn thấy mục như sau:
    Click image for larger version. 

Name:	2014-07-05_170829.jpg 
Views:	272 
Size:	38.3 KB 
ID:	1061
  • Nhập số Xu bạn muốn chuyển và mật khẩu cấp 2 rồi bấm Chuyển đổi


Đây là hình ảnh một số đồàtrong CashShop mà bạn có thể sử dụng:

Click image for larger version. 

Name:	2014-07-05_171507.jpg 
Views:	113 
Size:	95.0 KB 
ID:	1062Click image for larger version. 

Name:	2014-07-05_171515.jpg 
Views:	121 
Size:	94.5 KB 
ID:	1063Click image for larger version. 

Name:	2014-07-05_171529.jpg 
Views:	109 
Size:	95.4 KB 
ID:	1064